Consilierul tau de SUCCES

Avocatul VERDE

Ce trebuie sa cuprinda un contract

INFIINTARI / modificari FIRME

Multzam fain de vizita!

Cum poti sa te plingi Europei

PRAVALIA juridica

blog


Investeste inteligent!

Poti constitui o societate in Romania cu mai putin de 300 de euro  

Acum, poti avea propria-ti firma cu doar 400 de lei

(+ taxe legale) in doar 3 zile

Te pot ajuta in orice problema in ceea ce priveste asistenta in materie de infiintari si modificari firme.

 M-am dedicat infiintarii de societati comerciale concomitent cu dezvoltarea de parteneriate de durata cu intreprinderi nou-infiintate, in dezvoltare sau bine situate pe piata din Romania si strainatate. Iti pun la dispozitie informatiile necesare pentru infiintarea sau modificarea structurii unei societati comerciale, actele necesare la Registrul Comertului si consultanta necesara.

 

Acte necesare constituirii S.R.L.-ului

Potrivit art.5 din Legea nr. 31/1990, societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.
In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic se intocmeste numai statutul.

Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:

1. datele de identificare a asociatilor (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia; pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile)
2. forma,
denumirea si sediul social
3. obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale
4 capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii; se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau
5. asociatii care reprezinta si
administreaza
societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat
6.daca au fost desemnati
cenzorii
sau auditorul financiar, datele acestora de identificare
7. partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi
8.
sediile secundare
- sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare
9. durata societatii
10.modul de
dizolvare
si de lichidare a societatii.

Asociati in societatea comerciala cu raspundere limitata pot fi asadar atat persoane fizice cat si juridice, cel putin 2 si cel mult 50.
Asociatii sunt obligati sa verse la data constituirii capitalul social subscris. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.
In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.
Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii.
Asociatii sunt obligati sa
inregistreze
societatea la Registrul Comertului.

In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv fondatorii vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii.

Cererea va fi insotita de:
- actul constitutiv al societatii
- dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv
- dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei
- in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
- actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati
-
declaratia pe propria raspundere a fondatorilor,
si, daca este cazul, a cenzorilor, ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege
- alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.
Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale.

 

 

Avantajele si dezavantajele societatilor cu raspundere limitata

Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, societatile cu raspundere limitata au urmatoarele avantaje si dezavantaje: 
Avantaje

1. Asociatii raspund numai in limita aportului la capitalul social al societatii.
2. Controlul activitatii poate fi realizat chiar de catre asociati, cu exceptia cazului cand trebuie desemnat cel putin un cenzor ( daca numarul de asociati este mai mare de 15).
3. Asociatul se poate retrage din societate in conditiile prevazute in acul constitutiv si in Legea societatilor comerciale nr. 31/1990.
4. Pentru infiintarea si dezvoltarea societatii societatea comerciala cu raspundere limitata poate poate apela la noi aporturi de capital de la o persoana din afara societatii, care este interesata sa se asocieze. In consecinta capitalul social se va majora iar terta persoana va dobandi calitatea de ascociat.

Dezavantaje

1. Cesiunea partilor sociale se face numai in concordanta cu dispozitiile legale si potrivit dispozitiilor actului constitutiv. Fata de alte persoane, cesiunea partilor sociale se face numai daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, in actul constitutiv fiind posibil de stipulat chiar clauze mai drastice pentru cesiune.
2. Aportul la capitalul social poate sa constea fie numai in numerar fie in natura si in numerar. Aportul in creante este interzis.
3. Relatiile dintre asociati au la baza increderea reciproca ce exista intre acestia, aspect ce apropie mai mult, din acest punct de vedere, societatile cu raspundere limitata de societatile de personae, totodata, restrange sfarea de miscare a asociatilor, in special in ce priveste luarea deciziilor
 

costineacsu@yahoo.com


Motoare de cautare:


Costi Neacsu - Un ghid excelent in lumea juridica
http://www.costineacsu.ro

AltaVista - AltaVista is a good source of information on a wide variety of topics.
http://www.altavista.com

Avocat NET - AvocatNet este cea mai mare baza de date legislativa si de artcole juridice din Romania
http://www.avocatnet.ro

MSN - MSN is a great search engine and a good source of information on a wide variety of topics.
http://www.msn.com

Yahoo - Yahoo is a good source of information on a wide variety of topics.
http://www.yahoo.com


More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.com

More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.com

More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.com

More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.com

More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.com

More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.com

More Links - Links to more stuff.
http://www.morestuff.comWhat do you think?

Intra in CARTEA mea de OASPETI